Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji – wydrukuj poniższe formularze, wypełnij i przekaż do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej – skrzynka podawcza umieszczona na budynku .

wniosek o udzielenie pomocy

oświadczenie wnioskodawcy

oświadczenie domownika

Zasiłek okresowy ( zadanie własne gminy finansowane z budżetu państwa ):

Wypłacany jest w następujących sytuacjach: długotrwała choroba , niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego.