Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Wnioski są aktualnie w fazie aktualizacji dlatego możliwość ich pobierania została zablokowana.

Prawy wniosek jest wypełniony i stanowi wzór wypełnienia.

Czysty wniosek wzór jak wypełnić

Jeżeli masz problemy z otwarciem jakiegoś z plików prosimy zapoznać się z informacją o rozszerzeniach

[faq id=”1″]