GOPS i działający przy nim Gminny Zespół Interdyscyplinarny informuje, że 30 listopada 2020 weszły w życie ważne zmiany w ustawie antyprzemocowej

Gminny Zespół Interdycyplinarny ds. Przecwidziałania Przemocy w Rodzinie informuje, iż w dniu 30.11.2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa daje możliwość natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy poprzez działania Policji i Żandarmerii Wojskowej do wydania osobie stosującej przemoc nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby która swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy wobec domowników stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osób wspólnie zamieszkujących. Nakaz i zakaz mogą być stosowane łącznie i są natychmiast wykonalne.

Osoba doznająca przemocy na mocy ustawy antyprzemocowej która złoży do Sądu wniosek w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczania wspólnie zamieszkującego mieszkania może być zwolniona z kosztów sądowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Woli Krzysztoporskiej pod numerem telefonu:

44 6163 284 wew. 11

44 6163 284 wew. 21

44 6163 284 wew. 20

44 6163 284 wew. 23

44 6163 284 wew. 22

Komisariatem Policji w Grabicy:

047 846 16 03

Informacja w sprawie uruchomienia Regionalnego Interwencyjnego telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że został uruchomiony Interwencyjny Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży pod nr 726-611-611 przez 7 dni w tygodniu. Dzieci i młodzież pod tym telefonem mogą uzyskać wsparcie specjalistów, terapeutów, psychologów i interwentów kryzysowych.
Codziennie w godzinach od 12.00 do 20.00 działa infolinia, natomiast w godzinach 20.00 – 00.00 można uzyskać wsparcie specjalistów na Snapchacie i Messengerze.
Na obecną chwilę telefon funkcjonował będzie do 14.06.2020 roku.

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Gminny Zespól Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został utworzony na podstawie Uchwały NR XL VIII/445/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2010 r. (Dziennik Urzędowy ….

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą następujący przedstawiciele poszczególnych instytucji:

1. Małgorzata Walas przewodnicząca – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

2. Maria Kuśmierekzastępca przewodniczącego – starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

3. Marta Kopacka – sekretarz – pełnomocnik GKRPA w Woli Krzysztoporskiej

4. Danuta Markiewicz członek – pracownik w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

5. Beata Dzwonek – członek – nauczyciel w SP w Parzniewicach

6. Sylwia Siwik – Pisarek – członek – nauczyciel w SP w Bogdanowie

7. Izabela Rafalska– członek – kurator ds. Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

8. Barbara Sobieraj – członek – pielęgniarka w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gomulinie

9. Aleksandra Czarczyńska – członek – pielęgniarka w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Woli Krzysztoporskiej

10. Barbara Cieślak– członek – pedagog szkolny w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej

11. Anna Siekańska – członek – pedagog szkolny w Gimnazjum w Gomulinie

12. Agata Szczegodzińska – członek – nauczyciel w SP w Krzyżanowie

13. Adam Zarzycki – członek – prokurator Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim

14. Hubert Michalak– członek – dzielnicowy w Komisariacie Policji w Grabicy

15. Radosław Helman– członek – nauczyciel w SP w Bujnach.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Celem nadrzędnym działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez współpracę instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Kontakt w sprawie przemocy w rodzinie:

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

mgr Małgorzata Walas

tel. (44) 61-63-284 wew. 11

501-757-740

ulotka_ZI_str_1 ulotka_ZI_str_2