„Rodzina 500 plus” – można już pobierać wnioski

Można już pobierać wnioski na świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Ale uwaga!

Składać będzie je można dopiero od 1 kwietnia br.:

1) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6,

2) przez internet:

  • za pomocą portalu Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl
  • za pomocą portalu ePUAP – https://epuap.gov.pl
  • za pośrednictwem PUE ZUS
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej,

3) za pośrednictwem poczty polskiej.

Gmina Wola Krzysztoporska, podobnie jak inne samorządy, przygotowuje się do startu programu „Rodzina 500 plus”. Już można pobierać wnioski z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej (ul. Szkolna 6) lub ze strony internetowej www.gops-wola.pl.

Gmina będzie miała czas do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego.

W przypadku wątpliwości można zadawać pytania pracownikom GOPS (tel. 44 61-63-284, 44 647-36-86 wew. 17 lub 18).

Warto też dodać, że od 1 do 30 kwietnia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej pracował będzie w wydłużonym czasie pracy: w godzinach – od 7.30 do 18.00.

Za Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikujemy najważniejsze informacje i terminy istotne dla rodziców i opiekunów.

Czym jest Program „Rodzina 500 plus”?

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Pierwsze dziecko to…

…to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?

Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus”.

Ważne terminy dla rodziców!

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Okres przejściowy dla gmin

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?

Przy wnioskach złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada – w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc odbędzie się do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Jak będzie wypłacane świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (tu link).