Wola Krzysztoporska dnia 24.11.2015 r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

UL. Szkolna 6

97-371 Wola Krzysztoporska

 

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej

w Parzniewicach

 

Zamawiający informuje, że :

 

termin składania ofert wydłuża się do dnia 27.11.2015 r. do godz. 12:00

 

termin otwarcia ofert ustala się na dzień 27.11.2015 r. godz. 12:05.