Wola Krzysztoporska, dn. 05.09.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przekazuje do wiadomości list referencyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu systemowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie”.

List referencyjny MPiPS