Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż od 02.09.2013 roku należy składać wnioski na zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2013/2014. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.         Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach za 2012 rok.

2.         Zaświadczenie z ZUS lub z zakładu pracy o faktycznie zapłaconych składkach zdrowotnych za 2012 rok.

3.         Zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto – w przypadku podjęcia pracy w 2013 roku.

4.         Dokument potwierdzający wielkość posiadanego w 2012 roku gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie o braku gospodarstwa wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

5.         Zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych wystawione po rozpoczęciu roku szkolnego.

6.         Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych w 2012 roku stypendiów szkolnych.

7.         Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych w 2012 roku alimentów.

8.         Dokumenty potwierdzające otrzymanie innych dochodów nieopodatkowanych w 2012 roku.

9.        W przypadku urlopu wychowawczego – zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym  i zaświadczenie z ZUS.