Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż do wniosku o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2013/2014 należy dołączyć następujące dokumenty: 

1.      Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach za 2012 rok.

2.      Zaświadczenie z ZUS lub z zakładu pracy o faktycznie zapłaconych składkach zdrowotnych za 2012 rok.

3.      Zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto – w przypadku podjęcia pracy w 2013 roku.

4.      Dokument potwierdzający wielkość posiadanego w 2012 roku gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie o braku gospodarstwa wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

5.      Zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych wystawione po rozpoczęciu roku szkolnego.

6.      Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych w 2012 roku stypendiów szkolnych.

7.      Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych w 2012 roku alimentów.

8.      Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące.

9.      Dokumenty potwierdzające otrzymanie innych dochodów nieopodatkowanych w 2012 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego można składać od 01.08.2013