naglowek

 

Projekt „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska

Celem głównym tegorocznego projektu była aktywna integracja 22 osób, mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Ośrodka. Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych.

Wszyscy uczestnicy w/w projektu podpisali kontrakt aby podnieść swój potencjał społeczno- zawodowy , który przyczyni się do powrotu na rynek pracy i do życia społecznego.

W ramach zadania „ Aktywna integracja” uczestnicy przeszli przez następujące ścieżki:

1. Trening umiejętności psychospołecznych prowadzonych przez psychologa. 30 h zajęć grupowych oraz 5h zajęć indywidualnych.

Celem tych zajęć była motywacja do aktywności, podejmowania nowych wyzwań , budowania własnej wartości ,  zajęcia ukończyły 22 osoby

2.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego 30 h zajęć grupowych ora z 5 h zajęć indywidualnych.

W trakcie trwania tych zajęć uczestnicy nauczyli się pisać CV oraz list motywacyjny , poznali wymogi współczesnego rynku pracy.

Trening umiejętności psychospołecznych oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym dla Naszego Ośrodka przeprowadziła firma Centrum Rozwoju I Integracji Społecznej z siedzibą w Łodzi

3.Umiejętności przydatne w rodzinie

Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób mogą zarządzać budżetem domowym, w jaki sposób mogą zorganizować swój czas aby należycie wykonać zaplanowane zadania.

Szkolenie również przeprowadziła firma Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej w Łodzi.

4. Podstawy obsługi komputera”

Obsługa poczty internetowej, aktywne poszukiwanie pracy przez Internet oraz obsługa podstawowych aplikacji biurowych Word i Excell

Zajęcia przeprowadziła dla nas firma Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński  z siedzibą w  Mysłowicach

5. Prelekcja z zakresu wizażu

Dbanie o własny wizerunek, wyrażanie swojej osobowości poprzez strój.  Zajęcia przeprowadziła  firma  PRO – EURO- CONSULITNG

Kursy zawodowe  które były zwieńczeniem tegorocznego projektu:

1. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym przeprowadzone przez firmę Kreator z Lublina.

2. Kierowca wózków widłowych/ jezdniowych z wymianą butli i minimum sanitarnym przeprowadzone przez firmę Zakład Doskonalenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim

3. Opiekunka domowa dzieci i osób starszych przeprowadzone przez firmę Zakład Doskonalenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

W trakcie trwania w/w projektu dwie uczestniczki podjęły pracę, tym samym przeszły przez wszystkie zaplanowane ścieżki nie uczestnicząc już w dalszych zajęciach.

Wzrost poziomu integracji uczestników i ich otoczenia nastąpił w wyniku działań o charakterze środowiskowym.

  1. Wycieczka integracyjno- kulturowa  do kina Helios,  wycieczka integracyjno- edukacyjna do Solparku w Kleszczowie oraz taras widokowy w Żałobnicy dla uczestników projektu i ich rodzin.
  2. Paczki świąteczne dla uczestników projektu
  3. talon o wysokości 100 zł do fryzjera

 

Uczestnicy w/w  projektu otrzymali również zwrot poniesionych kosztów za dojazdy na w/w szkolenia

Dzięki dużej determinacji i chęci zmiany swojej sytuacji życiowej,  projekt ukończyli wszyscy uczestnicy.