Znak Sprawy: GOPS.271.1.2012

Wola Krzysztoporska dnia 16.11.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa postępowania : Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

 

Podstawa prawna: art 92 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIJĄCEGEGO:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

ul. Szkolna 6

97-371 Wola Krzysztoporska

woj. łódzkie,

tel. 044 6163284,

faks 044 6163284

adres strony internetowej zamawiającego: www.gops-wola.pl

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 14.11.2012 r. została zawarta umowa z firmą: 

Henryk Kowalski, Janina Kowalska

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe s.c

Ul. Sienkiewicza 25, 97-400 Bełchatów

za cenę brutto: 7,50 zł za sporządzenie jednego obiadu.