Wola Krzysztoporska dnia 13.11.2012 r.

 Zapytanie Ofertowe

 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia : 

Malowanie klatki schodowej i korytarza na I piętrze GOPS”

 Roboty budowlane( wytyczne do wyceny): 

  • usunąć spękania tynków, łączna powierzchnia ok. 1,2 m2,
  • gruntowanie ścian, powierzchnia ok. ok. 200 m2,
  • malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną, powierzchnia ok. 200 m2,
  • malowanie lamperii, instalacji c.o., barierek, skrzynki elektrycznej farbą olejną, powierzchnia ok.        50 m2. 

Kolorystykę farb uzgodnić z kierownikiem GOPS.

UWAGA: Oferent zobowiązany jest dokonać zabezpieczeń posadzek, otworów drzwiowych, otworów okiennych.

Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej i dokonania wyceny na podstawie wiedzy technicznej, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych do wykonania w/w inwestycji, prace remontowe w piątki i soboty.  

Termin realizacji – 2 tyg.

Okres gwarancji – 36 m-cy. 

Miejsce i termin złożenia ofert: :

                                                                     Ofertę należy złożyć u Kierownika GOPS

                                                                     lub przesłać faksem nr. (0-44-6163284)

                           do dnia: 20.11.2012 roku do godz: 13.00