naglowek

Wola Krzysztoporska 05.11.2012

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Woli Krzysztoporskiej realizujący projekt „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012r” uprzejmie informuje, iż na wykonanie zadania „Opiekunka domowa dla dzieci i osób starszych ” została wybrana firma:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, OKZ 7 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Pawlikowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski za cenę brutto 16 240,00