naglowek

 

Wola Krzysztoporska 31.10.2012r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert

W dniu 31.10.2012 o godzinie 12.06 komisja w składzie

1. Zofia Chuda – przewodnicząca

2. Ewelina Orłowska- członek

 

Dokonała otwarcia ofert przetargowych złożonych do dnia 31.10.2012 do godziny 12.00 na wykonanie zadania Pt;” Opiekunka domowa dla dzieci i osób starszych„ w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012 r.”

Do godziny 12.00 dn.31.10.2012 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta

1.Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź,, OKZ 7 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Pawlikowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, za cenę brutto 16 240,00

 

Na tym protokół z otwarcia ofert zakończono.