naglowek

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I MINIMUM SANITARNYM

Wola Krzysztoporska 25.10.2012r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert

W dniu 25.10.2012 o godzinie 12.06 komisja w składzie

1. Danuta Markiewicz- przewodnicząca

2. Ewelina Orłowska- członek

 

Dokonała otwarcia ofert przetargowych złożonych do dnia 25.10.2012 do godziny 12.00 na wykonanie zadania Pt;” Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym  w ramach realizowanego projektu „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012 r.”

Do godziny 12.00 dn. 25.10.2012 na w/w zadanie wpłynęły 3 oferty:

1.Europejska Grupa Konsultingowa Anna Kazimierczak 90-448 Łódź
ul. Żwirki 1c/4, za cenę brutto 18 120,00

2. Creator Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 5/3 b, 20-006 Lublin za cenę brutto  12 400,00

3. „ La Soleil” Monika Ciszewska Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka za cenę
brutto 12 961,00

 

Na tym protokół z otwarcia ofert zakończono.