naglowek

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH / WIDŁOWYCH  Z WYMIANĄ

BUTLI I MINIMUM SANITARNYM

Wola Krzysztoporska 25.10.2012r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert

W dniu 25.10.2012 o godzinie 12.06 komisja w składzie

1. Danuta Markiewicz- przewodnicząca

2. Ewelina Orłowska- członek

 

Dokonała otwarcia ofert przetargowych złożonych do dnia 25.10.2012 do godziny 12.00 na wykonanie zadania Pt;” Kierowca wózków jezdniowych / widłowych z wymianą butli i minimum sanitarnym„ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012 r.”

Do godziny 12.00 dn. 25.10.2012 na w/w zadanie wpłynęło  5 ofert:

1.SPECTRA – szkolenia specjalistyczne Odział Świętokrzyski ul. Spółdzielcza 34a, 26-110 Skarżysko- Kamienna za cenę brutto 13 410,00

2. Edu- Project, ul. Jana III Sobieskiego 47/51 m.30, 96-100 Skierniewice

Za cenę brutto  11 750,00

3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, OKZ 7 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Pawlikowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski za cenę brutto 8 460,00

4. Ośrodek szkolenia kierowców „ LUKAS” Łukasz Stępień, ul Piotrkowska 7, 97-510 Ręczno za cenę brutto 8 976,60

5. O.Sz.K. „ AUTO- SZKOŁA HYŻY” Zbigniew Hyży ul Lipowa  6e, 97-400 Bełchatów  za cenę brutto 9 172,00

Na tym protokół z otwarcia ofert zakończono.