Wola Krzysztoporska dnia 11.10.2012 r.

GOPS.271.1.2012

WYJAŚNIENIA NR 2 DO TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU:
Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej

1. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SIWZ została wpisana stawka VAT w wysokości 23%, a nie obowiązująca w wysokości 8%.  

2. Zamawiający informuje ponadto, że gdyby Wykonawca nie był płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do usunięcia z formularza ofertowego zapisów o podatku VAT.

 3. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę kwota brutto za 1 obiad.

 4. Do niniejszych wyjaśnień zostaje załączony poprawiony formularz ofertowy. 

Formularz ofertowy do pobrania: 

http://bip.wola-krzysztoporska.pl/index.php?id=369&p=625