naglowek

 

Wola Krzysztoporska dn. 17.09.2012

Zawiadomienie o wyborze oferty


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej realizujący projekt „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” w 2012r informuje, iż w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzanie zajęć „ Prelekcja z zakresu wizażu” została wybrana oferta firmy PRO- EURO Consulting Dominik Karmazyn ul. Armii Krajowej 59/17; 96-100 Skierniewice  która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. Cena brutto 3 660,00.