naglowek

 

Wola Krzysztoporska dn. 17.09.2012

 

Protokół z otwarcia ofert

 

W dniu 17.09.2012 o godzinie 12.06 komisja w składzie :

1. Danuta Markiewicz- przewodnicząca

2. Ewelina Orłowska- członek

 

Dokonała otwarcia ofert przetargowych złożonych do dnia 17.09.2012 do godziny 12.00 na wykonanie zadania Pt.: „Prelekcja z zakresu wizażu” w ramach realizowanego projektu „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012r.”

Do godziny 12.00 dn. 17.09.2012 wpłynęły 3 oferta

1. PRO- EURO Consulting Dominik Karmazyn ul. Armii Krajowej 59/17; 96-100 Skierniewice za cenę brutto 3 660,00

2. Ośrodek Szkolenia Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 42, 98-200 Sieradz za cenę brutto 6 098,00

3. Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej 92-318 Łódź; ul. Piłsudskiego 135/412 za cenę brutto 5 478,00

 

Na otwarciu ofert obecna byłą Pani Agnieszka Maciejek przedstawiciel  firmy CRIS.

 

Na tym protokół z otwarcia ofert zakończono.