Do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013 należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach za 2011 rok.
 2. Zaświadczenie z ZUS lub z zakładu pracy o faktycznie zapłaconych składkach zdrowotnych za 2011 rok.
 3. Zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto – w przypadku podjęcia pracy w 2012 roku.
 4. Dokument potwierdzający wielkość posiadanego w 2011 roku gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie o braku gospodarstwa wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 5. Zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych wystawione po rozpoczęciu roku szkolnego.
 6. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych w 2011 roku stypendiów szkolnych.
 7. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych w 2011 roku alimentów.
 8. Dokumenty potwierdzające otrzymanie innych dochodów nieopodatkowanych w 2011 roku.
 9. W przypadku urlopu wychowawczego – zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym i zaświadczenie z ZUS.

 

Do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2012/2013 należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach za 2011 rok.
 2. Zaświadczenie z ZUS lub z zakładu pracy o faktycznie zapłaconych składkach zdrowotnych za 2011 rok.
 3. Zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto – w przypadku podjęcia pracy w 2012 roku.
 4. Dokument potwierdzający wielkość posiadanego w 2011 roku gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie o braku gospodarstwa wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 5. Zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych wystawione po rozpoczęciu roku szkolnego.
 6. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych w 2011 roku stypendiów szkolnych.
 7. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych w 2011 roku alimentów.
 8. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące.
 9. Dokumenty potwierdzające otrzymanie innych dochodów nieopodatkowanych w 2011 roku.