naglowek

 

Wola Krzysztoporska dn. 03.09.2012

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

W dniu 03.09.2012 o godzinie 12.06 komisja w składzie :

1. Zofia Chuda- przewodnicząca

2. Ewelina Orłowska- członek

 

Dokonała otwarcia ofert przetargowych złożonych do dnia 03.09.2012 do godziny 12.00 na wykonanie zadania Pt.:” Umiejętności przydatne w rodzinie” w ramach realizowanego projektu „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012r.”

Do godziny 12.00 dn.  03.09.2012 wpłynęła 1 oferta

  1. Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej 92-318 Łódź; ul. Piłsudskiego 135/412 za cenę brutto 4 400,00

 

Na otwarciu ofert obecna byłą Pani Agnieszka Maciejek przedstawiciel  firmy CRIS.

 

Na tym protokół z otwarcia ofert zakończono.