naglowek

Wola Krzysztoporska dn. 26.07.2012

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu doradztwa zawodowego i psychologa w ramach projektu „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012r”

 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nazwa oraz adres zleceniodawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

Ul. Szkolna 6; 97-371 Wola Krzysztoporska

Tel. (44) 61-63-284

Godz. Urzędowania : pon- pt 7.30- 15.30

Strona internetowa

www.gops@wola-krzysztoporska.pl

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku prowadzonego postępowania dot. Przeprowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego i psychologa w ramach realizowanego projektu „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012r.” została zawarta umowa z firmą

 

CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SP. Z. O.O

92-318 ŁÓDŹ AL. PIŁSUDSKIEGO 135/412

 

Cena brutto za 1 godzinę:   59 ,00 zł

Słownie: pięćdziesiąt dziewięć zł.