naglowek

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż w wyniku oceny ofert na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego  oraz z psychologiem w ramach realizowanego projektu pt.: „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2012 r.” pod kątem spełnienia warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym, najniższą cenę przedstawiła  firma Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej al. Piłsudskiego 135/412, 92-318 Łódź. Jednocześnie informujemy, iż do w/w firmy zostało wysłane zawiadomienie o uzupełnienie dokumentów związane z przedstawioną ofertą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi w/w firmę o uzupełnienie dokumentów do 10 lipca 2012r. W związku z powyższym do 11 lipca 2012 r. zostanie ogłoszone, która firma przeprowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego i z  psychologiem w w/w projekcie.