obrazek

naglowek

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

I.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia – Magazynier z obsługą wózków widłowych w ramach projektu pt. „ Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku.

Wola Krzysztoporska dnia 20.10.2011 r.

Zapytanie Ofertowe

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

 

Magazynier z obsługą wózków widłowych


Przeprowadzenie szkolenia : Magazynier z obsługą wózków widłowych

  1. Zamawiający wymaga złożenia ofert na następujące części zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia Magazynier z obsługą wózków widłowych . – organizacja i przeprowadzenie szkolenia (badania lekarskie, ciepłe posiłki, wykłady, praktyka, egzamin). Ilość godzin min. 125 godzin lekcyjnych zapewnienia uczestnikom szkolenia ciepłych posiłków na wszystkich zajęciach grupowych.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w Piotrkowie Trybunalskim lub Woli Krzysztoporskiej. Bloki tematyczne: A. Magazynier- organizacja prac magazynowych-technologie prac magazynowych-wiadomości z zakresu magazynowego-zabezpieczenie towarów-minimum sanitarne- przepisy bhp i.p.poż- obsługa kas fiskalnych. B. Obsługa wózków widłowych wszystkich typów: -część teoretyczna-część praktyczna Liczba osób objęta szkoleniem – 9 . Uczestnikowi, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym wydane będzie przez Wykonawcę zaświadczenie na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. 06.Nr 31.poz 216 ze zmianami).

Termin płatności: po przeprowadzeniu szkolenia – Magazynier z obsługą wózków widłowych oraz przedłożenia niezbędnej dokumentacji z tym związanej.

Termin realizacji nastąpi listopad – grudzień 2011 roku.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w pokoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska

Lub przesłać faxem na numer telefonu 0 44 61 63 284 wew. 12 do dnia 31 października 2011 roku, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 października 2011 roku w pokoju Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.

 

II.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia – Przedstawiciel Handlowy w ramach projektu pt. „ Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku.

Wola Krzysztoporska dnia 20.10.2011 r.

Zapytanie Ofertowe

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

Przedstawiciel handlowy


Część II. Przeprowadzenie szkolenia Przedstawiciel handlowy

Szkolenie będzie przeprowadzone zgodnie z następującym programem:

1. podstawy marketingu, techniki sprzedaży, negocjacje – 40 godzin 2. podstawy obsługi komputera oraz programy FV – 80 godz. np. – Symphonia. Program wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Umożliwia wystawienie dokumentów: sprzedaży, magazynowych, zakupu i płatności. Obsługuje firmy wielooddziałowe. Pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych. – Subiekt 5 EURO to nowa wersja popularnego systemu do obsługi sprzedaży – Subiekta 5 Program wzbogacony jest o niezbędne zmiany wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zawiera komplet funkcji potrzebnych do prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa (m.in. wystawianie faktur i innych dokumentów handlowych, kontrola standardów magazynowych, tworzenie przydatnych zestawień i raportów). Subiekt 5 EURO posiada także szereg modyfikacji, które czynią ten program nowoczesnym narzędziem do prowadzenia firmy handlowej, usługowej i produkcyjnej w warunkach unijnych. – Fakturant – wystawianie faktur zakupu, sprzedaży, rachunków, faktur korygujących i eksportowych, prowadzenie ewidencji stanów ilościowych towarów na magazynie, inwentaryzacja, spis z natury, wyliczanie cen według marży, kontrola płatności, sporządzanie raportów, wystawianie poleceń przelewów. lub inne stosowane programy o podobnej funkcjonalności. Uczestnikowi, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym wydane będzie przez Wykonawcę zaświadczenie na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. 06.Nr 31.poz 216 ze zmianami). Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom szkolenia ciepłych posiłków na wszystkich zajęciach grupowych . Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w Piotrkowie Trybunalskim lub Woli Krzysztoporskiej. Liczba osób objęta szkoleniem – 4

 

Termin płatności: po przeprowadzeniu szkolenia – Przedstawiciel Handlowy oraz przedłożenia niezbędnej dokumentacji z tym związanej.

Termin realizacji nastąpi listopad – grudzień 2011 roku.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w pokoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska

Lub przesłać faxem na numer telefonu 0 44 61 63 284 wew. 12 do dnia 31 października 2011 roku, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 października 2011 roku w pokoju Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.

 

III.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia – Bukieciarstwo z elementami dekoracji w ramach projektu pt. „ Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku.

 

Wola Krzysztoporska dnia 20.10.2011 r.

Zapytanie Ofertowe

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

Bukieciarstwo z elementami dekoracji


Przeprowadzenie szkolenia : Bukieciarstwo z elementami dekoracji

Przeprowadzenie szkolenia : Bukieciarstwo z elementami dekoracji . Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia wg następującego programu: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin 1. Botanika: wprowadzenie do bukieciarstwa, gatunki roślin, szkodniki, nawożenie i przedłużanie żywotności, technika suszenia roślin i ich przechowywanie; dobór gatunków roślin i przygotowanie do suszenia.4 godz. 2..Wyroby ślubne i komunijne: rodzaje wiązanek ślubnych i zasady układania roślin; materiał roślinny i materiały pomocnicze do wiązanek ślubnych; wiązanka spływająca; wiązanki fantazyjne; dobór gatunków roślin do wianka; technika wykonywania wianka i wiązanki komunijnej.30 godz. 3..Wiązanki i dekoracje okolicznościowe: zasady doboru kwiatów do kompozycji; technika układania kwiatów w ręku; technika układania kwiatów w naczyniach; stroiki na Boże Narodzenie i Wielkanoc, 30godz. 4.Stylizacja wnętrz materiałem roślinnym np. kościołów, sal weselnych itp.; dekoracje 36 godz. RAZEM 100 Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest również do zapewnienia uczestnikom szkolenia ciepłych posiłków na wszystkich zajęciach, zapewnienia sztucznych i żywych kwiatów, innych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć materiałów Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w Woli Krzysztoporskiej. Szkolenie winno być prowadzone w ilości max 5 godzin dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Uczestnikowi, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym wydane będzie przez Wykonawcę zaświadczenie na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. 06.Nr 31.poz 216 ze zmianami). Liczba osób objęta szkoleniem – 6

Termin płatności: po przeprowadzeniu szkolenia – Bukieciarstwo z elementami dekoracji oraz przedłożenia niezbędnej dokumentacji z tym związanej.

Termin realizacji nastąpi listopad – grudzień 2011 roku.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w pokoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska

Lub przesłać faxem na numer telefonu 0 44 61 63 284 wew. 12 do dnia 31 października 2011 roku, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 października 2011 roku w pokoju Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.