2011-10-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości:

100 zł miesięcznie.

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w tutejszym Ośrodku w terminie do 31 października 2011 roku.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.