naglowek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

Zawiadomienie o wyborze oferty: Przeprowadzenie szkolenia: Kurs z prawem jazdy kat. B w ramach projektu pt. „ Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku.

Nasz znak: GOPS 271.1.POKL.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Nazwa (firmy) oraz adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 

strona internetowa: gops@wola-krzysztoporska.pl

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie szkolenia: Kurs z prawem jazdy kat. B w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku.

 

Uprzejmie informuję, iż wpłynęła 1 oferta, która została wybrana:

 

AUO OSK „OLIMP” s.c.

ul. Armii Krajowej 22A

97-300 Piotrków Tryb.

 

za cenę szkolenia 1 osoby: 1.411,00 zł brutto (słownie: Jeden tysiąc czterysta jedenaście złotych brutto)