naglowek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I. 

Zawiadomienie o wyborze oferty: Przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pt. „ Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku.

Nasz znak: GOPS 271.1.POKL.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Nazwa (firmy) oraz adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 strona internetowa: gops@wola-krzysztoporska.pl

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pt. „ Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku.

 

Uprzejmie informuję, iż została wybrana oferta firmy:  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe APUS

Robert Meller

ul. Gruszowa 9 42-200 Częstochowa 

za cenę: 70 z ł brutto za 1 godzinę (słownie: siedemdziesiąt złotych brutto)

 II. 

Zawiadomienie o wyborze oferty: na przeprowadzenie zajęć grupowych – warsztatów i konsultacji indywidualnych w zakresie psychospołecznym w ramach projektu pt. „ Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku.

Nasz znak: GOPS 271.2.POKL.2011

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Nazwa (firmy) oraz adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30 

strona internetowa: gops@wola-krzysztoporska.pl

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie zajęć grupowych – warsztatów i konsultacji indywidualnych w zakresie psychospołecznym w ramach projektu pt. „ Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku.

 

Uprzejmie informuję, iż została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe APUS

Robert Meller

ul. Gruszowa 9 42-200 Częstochowa

 

za cenę 1 godziny: 70 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt złotych brutto)