Zawiadomienie o wyborze oferty: Zakup kontenera mieszkalnego dla podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

 

Wola Krzysztoporska GOPS.271.1/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Podstawa prawna: art 4 pkt 8 Ustawy : Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. )Dz. U. z 2006 roku nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

 

Nazwa (firmy) oraz adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

adres: ul. Szkolna 6 , 97-371 Wola Krzysztoporska

godziny urzędowania: poniedziałek- piątek : 7.30-15.30

 

strona internetowa: gops@wola-krzysztoporska.pl

Nazwa postępowania: Zakup kontenera mieszkalnego dla podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

 

 

Uprzejmie informuję, że została wybrana oferta firmy:

 

„MET-GUM” Łukasz Matczak

ul. Szkolna 2

97-371 Wola Krzysztoporska

 

 

za cenę: 19.200 złotych brutto (Słownie: Dziewiętnaście tysięcy dwieście 00/100 złotych brutto)