Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż błędnie wpisano termin realizacji zamówienia, winno być napisane od dnia zawarcia umowy do dnia 15.06.2011r., a nie jak było napisane do dnia 26.04.2011r.