Wola Krzysztoporska 11.04.2011 r.

GOPS : 271.1/.2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych , zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Zakup kontenera mieszkalnego dla podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

 

Opis przedmiotu zamówienia:

– długość 6000 mm

– szerokość 2500 mm

– wysokość przód 2700 mm

– wysokość tył 2600 mm

– płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 80 mm

– kolor ścian : biały

– okno o wymiarach szer 90 mm – wys. 110 mm

– drzwi pełne stalowe o wymiarach szer. 90 mm – wys. 2050 mm

– podłoga płyta OSB, wykładzina linoleum

– instalacja elektryczna

– piec węglowy

– transport i przygotowanie terenu

Termin płatności: 30 dni

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 26.04.2011r.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w pokoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ul. Szkolna 6 , 97-371 Wola Krzysztoporska

lub przesłać faksem nr 044 61 63 284 w 12 do dnia 26.04.2011 r. do godz. 12:00,

Otwarcie ofert  odbędzie się w dniu 26.04.2011 r. do godz. 12:05, w pok nr 3