Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż Ustawa z dnia 8 czerwca 2022r. O zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę dotyczącą terminów składania wniosków dla osób goszczących u siebie obywateli Ukrainy.

W praktyce zmiana oznacza że osoby które do 30.06.2022r. na własny koszt zapewniły obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie wniosek o świadczenie pieniężne muszą złożyć do dnia 31.07.2022r.( dotyczy to osób które nie wykorzystały jeszcze limitu 120 dni ).

Wnioski złożone po 31.07.2022r. będą pozostawione bez rozpatrzenia

Nowelizacja zakłada również że wnioski o Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie po 1 lipca 2022r. należy składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
W praktyce oznacza to że osoby którym przyznano świadczenie do dnia np.: 10 lipca którym nie upłynął termin 120 dni muszą złożyć wniosek na kolejne dni do 10 sierpnia.

Wnioski złożone po upływie miesięcznego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia .