Świadczenie 40 złotych dla mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska którzy zapewniają pomoc w zakwaterowaniu i wyżywieniu dla obywateli Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż od 04.04.2022 istnieje możliwość składania wniosków na świadczenie 40zł.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia:

1 osoby fizyczne lub inne podmioty które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie mieszkańcom Ukrainy opuszczającym teren Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

Wymagania jakie muszą spełniać osoby by otrzymać świadczenie 40złotych:

1. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i niepobieranie opłat od osób zakwaterowanych
2.Własny numer PESEL lub NIP
3.Dane osób przyjętych na zakwaterowanie (Nadany numer PESEL lub pieczątka przekroczenia granicy po 24.02.2022)
4.Dokładny adres miejsca pobytu osób zakwaterowanych
5. Posiadanie polskiego rachunku bankowego co ułatwi wypłatę świadczenia
6 Numer telefonu wnioskodawcy
7. Oświadczenie wnioskodawcy podpisane pod odpowiedzialnością karną dotyczące udzielenia zakwaterowania i wyżywienia
8.Oświadczenia osób zakwaterowanych o zabezpieczeniu kwaterunku i zapewnieniu wyżywienia przez osoby goszczące
9.Podpisana klauzula Rodo


UWAGA Zgodnie z obowiązującymi przepisami art 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. Z 2022r. Poz 583 z późń. zm.) świadczenie 40 złotych przysługuje na każdą zakwaterowaną osobę , jest wypłacane z dołu , czyli jedynie za miniony już okres pobytu obywatela Ukrainy , a nie za okres planowanego przebywania. Obecnie maksymalny okres przysługiwania świadczenia to 60 dni kalendarzowych.

W celu usprawnienia pracy administracyjnej uprasza się o składanie wniosków po upływie 60 dni pobytu obywateli Ukrainy w polskich domach

Wszystkich niezbędnych informacji udziela pracownicy GOPS w Woli Krzysztoporskiej pod numerami telefonów: 44 6 163 284 wew 11 ,20,21,22,23.

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w siedzibie GOPS w Woli Krzysztoporskiej od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.30 do 15.00