Dożywianie dzieci w szkole

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje iż od
października rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i borykające się z
problemem bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy przemocy mogą
ubiegać się o objęcie dożywianiem swoich dzieci w szkole w Gomulinie,
Woli Krzysztoporskiej, Krzyżanowie, Bujnach, Parzniewicach i Bogdanowie.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z w/w pomocy to kwota 792,00 zł
netto na osobę w rodzinie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami
socjalnymi w GOPS w Woli Krzysztoporskiej lub kontakt telefoniczny pod numerami
telefonu
44 6 163 284 wewnętrzne od 20 do 23.