Kierownik GOPS  ogłasza nabór na wolne stanowiska :

  1. Pracownik socjalny

nabór – pracownik socjalny

informacja o wynikach naboru

2. Referent

nabór – referent

informacja o wynikach naboru-referent