Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przypomina że Samorząd Województwa Łódzkiego od 20 kwietnia 2020 roku uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Infolinia stanowi wsparcie w sytuacjach kryzysowych takich jak : obniżenie nastroju, stres, kryzysy emocjonalne, negatywne myśli czy plany samobójcze a także zachowania auto-destruktywne, autoagresywne związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków czy innych środków psychoaktywnych oraz wystąpienie przemocy w rodzinie. Pomocy , wsparcia i porad udzielają specjaliści wielodziedzinowi min: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci czy interwenci. Z regionalnego Interwencyjnego telefonu Zaufania mogą skorzystać dzieci , młodzież oraz ich rodzice i opiekunowie zamieszkujący na terenie województwa Łódzkiego.

Pomoc udzielana jest telefonicznie pod numerem telefonu 726 611 611 a także poprzez czat prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger. Infolinia dostępna jest 7 dni w tygodniu telefon czynny od 15.00 18.00, czat w godz 18.00-21.00