Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje że w dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku przypada Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Każda osoba, która doświadczyła jakiejkolwiek formy przestępstwa (przemocy, oszustwa, kradzieży czy wyłudzenia) będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Pomoc będzie udzielana w siedzibie Sądów, Prokuratur, Komend Policji, Ośrodków Pomocy Społecznej, czy w siedzibach organizacji pozarządowych na terenie całego kraju. Na terenie naszego regionu pomoc można uzyskać w :

1) Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim od 24 do 26 lutego 2021 w godzinach od 13.00 do 15.00 w sali nr 38 jednocześnie:
– w dniu 22 lutego można uzyskać informacje telefonicznie pod numerem telefonu 044 649 42 84 lub
w dniu 23 lutego pod numerem telefonu 0 44 649 42 86
2) Ośrodku Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 20 pod numerem telefonu 791 669 566