Zgodnie z zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dzień 24 grudnia 2020 r. ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę (26 grudnia 2020 r.).