Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, że 1 sierpnia 2017 roku rozpocznie przyjmowanie wniosków na świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

W przypadku wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych złożonych w sierpniu 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2017 roku. Gdy osoba złoży wniosek we wrześniu lub październiku 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 grudnia 2017 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze (500+) lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek w sierpniu 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 października 2017 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 30 listopada 2017 roku, jeżeli wniosek zostanie złożony w październiku 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 grudnia 2017 roku.

Wnioski będzie można składać w formie papierowej (siedziba GOPS w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6) lub elektronicznej (przez internet) lub bankowość elektroniczną lub platformy e-administracji (portal EMP@TIA, PUE, ZUS oraz ePUAP).