Informujemy o zmianie w ogłoszeniu – „Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej” zmiana-ogloszenia

wyjasnienie