Zasiłek okresowy ( zadanie własne gminy finansowane z budżetu państwa ):

Wypłacany jest w następujących sytuacjach: długotrwała choroba , niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego.