Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji lub nie wiesz z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, wypełnij ten formularz. Przeanalizujemy twój wniosek i skontaktujemy się z tobą.

2 + 10 =

Wypełniając ten formularz składasz poniższe oświadczenie.

Oświadczam, że przed przystąpieniem do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art.233 k.k. za udzielenie nieprawdziwych informacji, jak również o obowiązku wynikającym z art.109 ustawy o pomocy społecznej tj. niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej.