Autor: Admin

Informujemy, że w związku z przeprowadzonym zapytaniem o cenę dot. wykonania usługi polegającej na sporządzaniu obiadów w 2019 roku wybrano wykonawcę spośród złożonych ofert. notatka z zapytania o cenę  ...

Zobacz więcej

Zapytanie ofertowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sporządzaniu obiadów w okresie od 02.01.2019 roku do 21.12.2019 roku. Szczegółowe  informacje w załączonym pliku: zapytanie ofertowe  oraz w formacie .odt (załączniki do pobrania i edycji) zapytanie ofertowe...

Zobacz więcej

Uwaga!!! Wkrótce nabór wniosków!!!

Uwaga!!!    Zbliża się termin naboru wniosków na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 Wnioski o o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane od 01.08.2018...

Zobacz więcej

Świadczenie „Dobry start” dla ucznia

Świadczenie ,,Dobry start” dla ucznia Pierwszym rokiem realizacji programu ,,Dobry start” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się: – 20. roku życia, – 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start”, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane: – elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia (mailto:Emp@tia) empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, – tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później...

Zobacz więcej

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – Dz.U. UE L 119. s.1), informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) – wojciechjanicki@bodo24.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS, wynikających z: – ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1796), – ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952), – ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 554), – ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1851), – ustawy  z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1832), – ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390), – ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ((t.j. Dz.U. z 2017 r., poz....

Zobacz więcej