Link do informacji związanych z Wojewódzką Kartą Rodzin Wielodzietnych: http://www.rcpslodz.pl/Wojewodzka_Karta_Rodzin_Wielodzietnych/132/0/

Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ul. Snycerska 8 (I piętro pokój nr 30)

91-302 Łódź

www.rcps-lodz.pl

nr tel. 42 203-48-67

fax    42 203-48-56

 

Załączniki:

Aktualny Katalog Ulg_ z Pabianicami 27012015

LOGOOświadczenie – kontynuowanie nauki

Wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

RCPS,ZPS,8126,1,15,15