Wyjaśnienie nr 2 w postępowaniu „Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej”:

wyjasnienie-2