Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został opublikowany film dot. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i może być pobrany pod następującym adresem:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/