Get Adobe Flash player

Kontakt telefoniczny do GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż posiada drugi nr kontaktowy tel. :

(44) 647-36-86.

Numer (44) 61-63-284 i numery wewnętrzne pozostają bez zmian.

Wola Krzysztoporska, dn. 05.09.2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przekazuje do wiadomości list referencyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu systemowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie". List referencyjny MPiPS Czytaj całość [...]

Dokumenty do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż od 02.09.2013 roku należy składać wnioski na zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2013/2014. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 1.         Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach za 2012 rok. 2.         Zaświadczenie z ZUS lub z zakładu pracy o faktycznie zapłaconych składkach zdrowotnych za 2012 rok. 3.         Czytaj całość [...]

Dokumenty do funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż do wniosku o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2013/2014 należy dołączyć następujące dokumenty:  1.      Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach za 2012 rok. 2.      Zaświadczenie z ZUS lub z zakładu pracy o faktycznie zapłaconych składkach zdrowotnych za 2012 rok. 3.      Zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach Czytaj całość [...]

adresy stron projektu POKL

    GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE OD DNIA 30.07.2013 FUNKCJONUJE STRONA INTERNETOWA NA KTÓREJ ZNAJDĄ PAŃSTWO WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO PRZEZ NASZ OŚRODEK PROJEKTU PT: „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZSTOPORSKA” http://www.poklgops.pl http://www.poklgopswola.pl http://www.gopswola.pl   Czytaj całość [...]

Zapytanie ofertowe

  Wola Krzysztoporska dnia 25.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 14.000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ze zmianami) tj. nie podlega przepisom tej ustawy.  Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej adres: ul. Szkolna 6 , 97-371 Wola Krzysztoporska godziny urzędowania : poniedziałek 9:00-17:00 wtorek- piątek 7:30 15:0 strona Czytaj całość [...]

Sondaż nt. serialu „Głęboka woda”

Szanowni Państwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl . Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego Czytaj całość [...]

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego IV-XII 2013

Rada Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 48/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 29 marca 2013 r., poz. 413). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby spełniające aktualne warunki art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Czytaj całość [...]

Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej

W Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., pod poz. 823 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zweryfikowane kryteria dochodowe (od 1 października 2012r.): a)  dla osoby samotnie gospodarującej ustalono w wysokości 542,00 zł. (zmiana z kwoty 477,00zł.),  b) dla osoby w rodzinie w wysokości 456,00 zł. (zmiana z kwoty 351,00zł.) Podwyższeniu ulegają też Czytaj całość [...]

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ” AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

  Projekt „ Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoporska” Celem głównym tegorocznego projektu była aktywna integracja 22 osób, mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Ośrodka. Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych. Wszyscy uczestnicy w/w projektu podpisali kontrakt aby podnieść swój potencjał społeczno- zawodowy , który przyczyni się do powrotu na rynek pracy Czytaj całość [...]
Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Szkolna 6
97-371 Wola Krzysztoporska


Telefon: 44 61-63-284
Telefon: 44 647-36-86
Fax: 44 61-63-284 wewnętrzny - 12

Tel wewnętrzne:
Kierownik GOPS - 18
Kasa - 11
Księgowość - 12
Świadczenia rodzinne - 15, 16, 17
Pracownicy socjalni - 20, 21, 22, 23