Get Adobe Flash player

KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że z dniem 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje co najmniej troje dzieci do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej. Uprawnienie obejmuje również Czytaj całość [...]

Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567. Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem (z mocy prawa art. 11 ust. 3 z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach Czytaj całość [...]

Kontakt telefoniczny do GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż posiada drugi nr kontaktowy tel. :

(44) 647-36-86.

Numer (44) 61-63-284 i numery wewnętrzne pozostają bez zmian.

Wola Krzysztoporska, dn. 05.09.2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przekazuje do wiadomości list referencyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu systemowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie". List referencyjny MPiPS Czytaj całość [...]

Dokumenty do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż od 02.09.2013 roku należy składać wnioski na zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2013/2014. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 1.         Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach za 2012 rok. 2.         Zaświadczenie z ZUS lub z zakładu pracy o faktycznie zapłaconych składkach zdrowotnych za 2012 rok. 3.         Czytaj całość [...]

Dokumenty do funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż do wniosku o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2013/2014 należy dołączyć następujące dokumenty:  1.      Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach za 2012 rok. 2.      Zaświadczenie z ZUS lub z zakładu pracy o faktycznie zapłaconych składkach zdrowotnych za 2012 rok. 3.      Zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach Czytaj całość [...]

adresy stron projektu POKL

    GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE OD DNIA 30.07.2013 FUNKCJONUJE STRONA INTERNETOWA NA KTÓREJ ZNAJDĄ PAŃSTWO WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO PRZEZ NASZ OŚRODEK PROJEKTU PT: „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZSTOPORSKA” http://www.poklgops.pl http://www.poklgopswola.pl http://www.gopswola.pl   Czytaj całość [...]

Zapytanie ofertowe

  Wola Krzysztoporska dnia 25.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 14.000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ze zmianami) tj. nie podlega przepisom tej ustawy.  Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej adres: ul. Szkolna 6 , 97-371 Wola Krzysztoporska godziny urzędowania : poniedziałek 9:00-17:00 wtorek- piątek 7:30 15:0 strona Czytaj całość [...]

Sondaż nt. serialu „Głęboka woda”

Szanowni Państwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl . Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego Czytaj całość [...]

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego IV-XII 2013

Rada Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 48/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 29 marca 2013 r., poz. 413). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby spełniające aktualne warunki art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Czytaj całość [...]
Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Szkolna 6
97-371 Wola Krzysztoporska


Telefon: 44 61-63-284
Telefon: 44 647-36-86
Fax: 44 61-63-284 wewnętrzny - 12

Tel wewnętrzne:
Kierownik GOPS - 18
Kasa - 11
Księgowość - 12
Świadczenia rodzinne - 15, 16, 17
Pracownicy socjalni - 20, 21, 22, 23