Get Adobe Flash player

Złotówka za złotówkę

Pomoc społeczna: Złotówka nie zawsze za złotówkę! Z początkiem 2016 r. weszło w życie prawne rozwiązanie, dzięki któremu niewielki wzrost dochodu nie spowoduje utraty świadczeń rodzinnych. I choć ustawa skojarzona jest z hasłem „złotówka za złotówkę”, nie zawsze przekroczenie progu dochodowego o złotówkę oznacza pomniejszenie świadczeń tylko o 1 zł. Dotąd było tak, że jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekraczał nawet w niewielkim stopniu określoną Czytaj całość [...]

Świadczenie rodzicielskie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw.- świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi: · osoby bezrobotne, · studenci, · rolnicy, a także · Czytaj całość [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wola Krzysztoporska 21.12.2015 r. Wola Krzysztoporska: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej Numer ogłoszenia: 187805 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170099 - 2015r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało Czytaj całość [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wola Krzysztoporska 21.12.2015 r.   Wola Krzysztoporska: Dostawa obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach Numer ogłoszenia: 187815 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178025 - 2015r. Czy w Czytaj całość [...]

Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Główny Czytaj całość [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu: Dostawa obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach.

Wola Krzysztoporska, dnia 14.12.2015 r. ZNAK SPRAWY GOPS 3801.12/2015     Z A W I A D O M I E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y nazwa postępowania:Dostawa obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach. Podstawa prawna: art. 92 ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)   NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIJĄCEGEGO: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ UL. Czytaj całość [...]

Dostawa obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach

Wola Krzysztoporska dnia 3 grudnia 2015 r. Nazwa postępowania: Dostawa obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach Numer ogłoszenia: 178025 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czytaj całość [...]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wola Krzysztoporska dnia 03.12.2015 r.       ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Nazwa postępowania: Dostawa obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach Nazwa oraz adres Zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ UL. SZKOLNA 6 97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA STRONA INTERNETOWA: www.gops-wola.pl ADRES E-MAIL: gops@wola-krzysztoporska.pl TEL./FAX 44 61 63 284 NIP 771-25-27-055   Informuję, Czytaj całość [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wola Krzysztoporska, dnia 03.12.2015 r. ZNAK SPRAWY GOPS 3801.11/2015     Z A W I A D O M I E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y nazwa postępowania: Sporządzanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej Podstawa prawna: art. 92 ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)   NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIJĄCEGEGO: Gmina Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5 97-371 Wola Krzysztoporska www.wola-krzysztoporska.pl sekretariat@wola-krzysztoporska.pl tel. Czytaj całość [...]

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach

Wola Krzysztoporska dnia 24.11.2015 r.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej UL. Szkolna 6 97-371 Wola Krzysztoporska   Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach   Zamawiający informuje, że :   termin składania ofert wydłuża się do dnia 27.11.2015 r. do godz. 12:00   termin otwarcia Czytaj całość [...]
Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Szkolna 6
97-371 Wola Krzysztoporska


Telefon: 44 61-63-284
Telefon: 44 647-36-86
Fax: 44 61-63-284 wewnętrzny - 12

Tel wewnętrzne:
Kierownik GOPS - 18
Kasa - 11
Księgowość - 12
Świadczenia rodzinne - 15, 16, 17
Pracownicy socjalni - 20, 21, 22, 23